KUR’ÂN-I KERÎM’İN KUR’ÂN’DAKİ SIFATLARI

KUR’ÂN-I KERÎM’İN KUR’ÂN’DAKİ SIFATLARI

Kur’ân’ın yukarıda saydığımız isimlerinden ayrı olarak bazı sıfatları da vardır. Şimdi de bunların bir bölümünü kısaca hatırlatmak istiyoruz.
1. el-Mübîn
Bu sıfat, Kur’ân’ın hem “apaçık” olduğunu, hem de “açıklayıcı” özelliğini ifade eder. Kur’ân’ın isimlerinden olan el-beyân kelimesinin sıfat halidir.
2. el-‘Azîm
Bu sıfat, Kur’ân’ın yüce bir kaynaktan geldiğini, yüceliğini, yüce hakikatler içerdiğini ve okuyup yaşayanını yücelteceğini hatırlatır. Çünkü onun yüceltilmeye ihtiyacı yoktur; kaynağı itibariyle zaten yücedir.
3. el-Hakîm
Bu sıfat, Kur’ân’ın hikmetlerle dolu esaslara sahip oluşunu ve onu hakîm olan Allah’ın gönderdiğini belirtir.
4. el-Kerîm
Bu sıfat, Kur’ân’ın değerini ve muhataplarına sunduğu ikramların kaynağını ifade eder.
5. el-Mecîd
Bu sıfat, Kur’ân’ın yüceliğini, onur kaynağı oluşunu ve sahip çıkanı onurlandıracağını ortaya koyar. Mecîd kelimesi, Kur’ân’ın sıfatı olarak iki âyette geçmektedir. Bu kelime vahyin etkisini ifade etmek üzere “hem özünde şerefli olan, hem de hayatını onunla inşa edene şeref ve onur katan” anlamına gelmektir.
6. el-‘Azîz
Kaynağının Yüce Allah olması itibariyle Kur’ân ‘azîz’dir.Kur’ân azîzdir; çünkü izzet sahibi olan Yüce Allah’ın gönderdiği mesajdır. Üstünlüğünü ve yüceliğini kaynağından almaktadır.
7. el-Münîr
Kur’ân “aydınlatıcı” oluşu itibariyle münîr’dir; çünkü içerdiği esaslar itibariyle cehalet, inkâr ve şirk karanlıklarını giderip yerlerini aydınlatan bir mesajdır. Bu kelime aynı zamanda Ay’ın ve Hz. Peygamber’in de sıfatı olarak Kur’ân’da yer almaktadır.
Kur’ân’ın bu sıfatlarından başka “ayetleri veya konuları birbiriyle benzeşen” anlamında müteşâbih, “konuları eşi ya da zıddıyla ele alan veya tekrarlayan” anlamında mesânî gibi başka sıfatları da vardır.Daha fazla detaya girmemek için bu kadarıyla yetinmek istiyoruz.
Kur’ân’ın isimleri ve sıfatları hakkında hatırlatmaya çalıştığımız bütün bu bilgilerden sonra, şimdi de ele aldığımız isimleri ve sıfatlarından hareketle Kur’ân’ın tanımını yapalım.
Kısa Sûrelerin Tefsiri, Mehmet Okuyan, 1. Cilt

Yorum Bırak