Öyleyse Allah’a itaat edin, Elçisi’ne de itaat edin ve [kötülüklere karşı] her zaman hazırlıklı olun: Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki Bizim Elçimiz’in görevi, [kendisine emanet edilen] mesajı apaçık tebliğ etmekten ibarettir. (MAİDE 92)

[Bunun içindir ki] ey imana erişenler, Allah’a ve O’nun Elçisi’ne karşı duyarlık, bağlılık gösterin; ve artık [O’nun mesajını] işitmiş bulunduğunuz halde O’ndan yüz çevirmeyin.” (ENFAL 20)

“Biz onların neler söylediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onları zorla inandıracak değilsin. Öyleyse sen benim tehdidimden korkanlara Kuran ile öğüt vermeye devam et! ” KAF 45

“O halde, geçmiş vahyin mensupları arasında Allah’ın indirdiğine göre hükmet ve onların mesnedsiz görüşlerine uyma; ve onlardan sakın ki Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştıramasınlar. ” MAİDE 49

“DE Kİ: “Ben yalnızca vahye dayanarak sizi uyarıyorum!” Ne var ki, [kalbi] sağır olan kimseler bu çağrıyı işitmeyecek(ler)dir, defalarca uyarılsalar da.” ENBİYA 45

“VE [O GÜN] Rasûl: “Ey Rabbim!” diyecek, “Kavmimden [bazıları] bu Kur’an’ı gözden çıkarılacak bir şey olarak gördü!” FURKAN 30

“[EY İNSANLAR!] Gerçek şu ki, Biz size, akılda tutmanız gereken her şeyi kapsayan ilahî bir mesaj indirdik: hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? (ENBİYA 10)

“Rabbinizin katından size indirilene uyun; O’ndan başka önderlerin ardından gitmeyin.  Ne kadar az tutuyorsunuz aklınızda, bu (öğüdü). ARAF 3

“Size, âyetlerimizi okuyacak, sizi her kötülükten arıtacak, size Kitâbı ve HİKMETİ (Doğru Hüküm Çıkarma) ÖĞRETECEK ve bilmediklerinizi bildirecek aranızdan, bir resul gönderdik.” (Bakara 151)

“Sana da Kur’ân’ı indirdik ki, insanlara vahyedileni AÇIKLAYASIN. Belki onlar da düşünürler.” (Nahl 44)

“Yoksa siz, Kitab’ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası, dünya hayatında ancak rüsvâylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir.” (Bakara 85)

“Ama hayır, Rabbine andolsun ki onlar, [ey peygamber], aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda seni hakem yapmadıkça ve sonra da senin kararına kalplerinde hiçbir burukluk duymaksızın tam bir teslimiyetle tâbi olmadıkça, [gerçekten] inanmış olmazlar. ” NİSA 65

“BAKIN, katımızdan indirdiğimiz hakikatin ve rehberliğin delilini ilahî kelâm aracılığıyla insanlığın önüne koyduktan sonra onu gizleyip örtbas edenlere gelince: işte onlardır Allah’ın lânet edeceği ve onlardır yargılama yeteneğine sahip herkesin de lânet yağdıracağı. ” Bakara 159

” Ey insanlar! İşte size Rabb’inizden bir öğüt, gönüllerdeki tüm hastalık ve dertlerekesin bir şifâ ve müminler için bir yol gösterici ve rahmetkaynağı olan Kur’an gelmiş bulunuyor!” (Yûnus 57)

“Allah’a ait nitelikleri başkalarına yakıştırarak şirk koşanlar “Allah dilemiş olsaydı ne biz ne de atalarımız, Allah’tan başka hiçbir şeye kulluk etmez, onun dışında birisinin sözüyle hiçbir şeyi haram kılmazdık.” derler. Onlardan öncekiler de aynen böyle söylediler. Oysa elçilerin vahyi apaçık bir şekilde tebliğ etmekten başka ne görevi var?” (NAHL 35)

“Elif, Lâm, Râ. (İşte bu): Sana Rablerinin izniyle insanları (küfür) karanlıklarından (îman) aydınlığına,1 şerefli ve (her türlü) övgüye layık2 olan (Allah)ın yoluna çıkarman için, indirdiğimiz kitaptır.” (ibrahim 1)

“Andolsun ki biz bu Kuran’ı öğüt ve ibret alınsın diye kolaylaştırdık. Hani var mı anlayıp öğüt ve ibret alan?” (KAMER 32)

“Allah’a ait nitelikleri başkalarına yakıştırarak şirk koşanlar “Allah dilemiş olsaydı ne biz ne de atalarımız, Allah’tan başka hiçbir şeye kulluk etmez, onun dışında birisinin sözüyle hiçbir şeyi haram kılmazdık.” derler. Onlardan öncekiler de aynen böyle söylediler. Oysa elçilerin vahyi apaçık bir şekilde tebliğ etmekten başka ne görevi var? ” Nahl 35

Şüphesiz bu KURAN , sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, “”ONDAN HESABA ÇEKİLECEKSİNİZ …    (ZUHRUF – 44)

Rabbinizden size indirilene (Kuran a ) uyun. Onu bırakıp başka dostlara velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!
ARAF – 3

“Ve sen [ey Peygamber,] onlara bir mucize getirmediğin zaman, bazı [kimseler]: “Onu [Allah’tan] elde etmeye çalışsan ya!” derler. 167 De ki: “Ben sadece Rabbim tarafından bana vahyolunan her neyse, ona uyarım: bu [vahiy], inanmak isteyen bir toplum için Rabbinizin katından bahşedilmiş bir kavrama yöntemi, bir yol gösterici ve bir rahmettir.” ARAF 203

“Sen onlara [de ki:] “Hakikati apaçık ortaya koyan 99 bu ilahî kelâmı size indiren O iken, [neyin doğru neyin yanlış olduğu konusundaki] hüküm için O’ndan başkasını mı arayacağım?” 100 Ve kendilerine daha önce vahiy bahşettiklerimiz bilirler ki bu [vahiy] de Rabbin tarafından safha safha indirilmiştir. 101 Öyleyse şüphe edenlerden olmayın” ENAM 114

“Her topluma kendi içlerinden onların aleyhine bir şahit getirdiğimiz gün, seni de şunların aleyhine şahit olarak getireceğiz!1 Çünkü sana her şeyi açıklayan ve gönülden Müslüman olanlar için bir yol gösterici, bir rahmet ve müjde olan bu kitabı/Kuran’ı indirdik.” (NAHL 89)

Yorum Bırak