Doğru Bilinen Yanlışlar

YANLIŞ BİLİNEN: “Peygamber size ne verdiyse (Hadis/Sünnet) onu alın”

 

DOĞRU CEVAP: İlgili surede 3 farklı konu ele alınmaktadır. 1-10 ayetlerinde “GANİMET” konusu anlatılmaktadır.
Bu ayette geçen “Peygamber size ne verdiyse (Hadis/Sünnet) onu alın” ifadesi farklı bir mana katmak amacıyla cımbızlanmış bir yerdir. Oysa bu ayetin öncesine bakıldığında yani suredeki 1-10 ayetlerine bir bütün halinde bakıldığında Allah’ım peygambere ganimet bekleyenlere yönelik dağıtımı nasıl yapması gerektiği anlatılmaktadır.
——————————————————————————————————————————————
YANLIŞ BİLİNEN: “Necm Suresi 3. ayette Peygamber HEVASINDAN konuşmaz.” denilmektedir. Bu ayette bakılarak peygamberin ayetlerin dışında yaptığı konuşmaların da önemine yani hadislere işaret edildiği söylenmektedir.

 

DOĞRU CEVAP: Aksine ilgili ayet Peygamberin hevasından yani kendi isteğine göre, arzularından, kuruntusundan, keyfinden kısacası kuran dışında konuşmayacağı söylenmektedir. Aslında bir sonraki Necm Suresi 4. ayette ” Bu [size ilettiği], kendisine indirilen [ilahî] vahiyden başka bir şey değildir” denilmektedir.

Yorum Bırak