Fatiha Suresi 1|7 N|5

Fatiha Suresi 1|7 N|5

Bismillahirrahmanirrahim

All Sermons

Fatiha Suresi

Nunc sit amet placerat

Release Date
12-01-2018

Download

Itunes

SoundCloud

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

2-4. Hamd (övülme, övgü), Rahmân ve Rahîm (merhameti tüm varlıkları kuşatan), hesap gününün sahibi, âlemlerin de Rabbi olan Allah içindir.

5. (Ey Rabbimiz!) Yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım isteriz.

6-7. Bize, gazaba uğratılmışların ve sapmışların yolunu değil; doğru yolu, nimet verdiklerinin yolunu göster.