Fecr Suresi 89|30 N|10

Fecr Suresi 89|30 N|10

Bismillahirrahmanirrahim

All Sermons

Fecr Suresi

Nunc sit amet placerat

Release Date
12-01-2018

Download

Itunes

SoundCloud

1-4. Fecre, on geceye, çift varlıklara, Tek olana ve gelip geçen geceye yemin olsun.

5. Bunlarda her akıl sahibi için bir yemin (değeri) var, değil mi?

6-10. Âd (kavmi)ne, yani direkleri (yüksek binaları) olan, (diğer) şehirlerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, (bir de) kazıklar sahibi Firavun’a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

11-12. (İşte bütün bunlar), ülkelerinde azgınlık yapmışlar, oralarda kötülüğü ve bozgunculuğu çoğaltmışlardı.

13. Bu yüzden, Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırmıştı.

14. Çünkü, Rabbin (her an, herkesi) gözetlemektedir.

15. Şöyle insan(lar) vardır: Rabbi kendisini imtihan edip ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde: “Rabbim bana ikram etti” der(ler).

16. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise: “Rabbim beni rezil etti” der(ler).

17-20. Hayır (hayır, durum öyle değil)! Doğrusu siz, yetime ikramda bulunmuyor, yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyor, (haram helâl demeden) mirası yiyor ve malı aşırı biçimde seviyorsunuz.

21-22. Hayır, (hayır bu yaptıklarınız doğru değil); yeryüzü parça parça dökülüp dağıldığı, melekler saf saf dizili iken Rabbin(in emri) geldiği zaman, (durumunuz ne olacak?)

23. O gün, cehennem getirilecektir ve insan (dünyadayken yaptıklarını ya da yapmadıklarını) hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası olabilir ki!

24. (İşte kıyâmet günü nankör insan:) “Âh, keşke, bu hayatım için (dünyadayken) bir şeyler gönderseydim!” diyecektir.

25-26. Artık o gün, Allah’ın yapacağı azabı hiç kimse yapamaz; O’nun vuracağı bağı da hiç kimse vuramaz.

27-30. (O gün, iyilik sahibi insana şöyle seslenilecektir): “Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan memnun, O da senden razı olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!”