İnşirah 94|8 N|12

İnşirah 94|8 N|12

(1-5. âyetler): Kâfirûn sûresinde tevhid ilan edilmekte, Nasr sûresinde ilâhî yardım ve fetih müjdelenmekte, Mesed sûresinde tevhide karşı saldırganlık yapanların sonlarının ateş olduğu belirtilmekte, İhlâs sûresinde ise Yüce Allah’ın varlığı, ne olduğu ve ne olmadığı açıkça beyan edilmektedir. Bu sûrelerden sonra gelen Felak suresinde de Yüce Allah, yarattığı varlıkların, bastıran cehalet karanlığının, insan benliğini körelten müdahalelerin ve sonuçta bütün bunların asıl nedeni olan haset duygusunun şerrinden Kendisine sığınılmasını insanlara emretmektedir.

All Sermons

Insirah Suresi

Nunc sit amet placerat

Release Date
12-01-2018

Download

Itunes

SoundCloud

1-Biz senin için göğsünü açıp genişletmedik mi?

2-3. Böylece belini çatırdatan yükünü (sıkıntını) senden kaldırmıştık.

4. Senin için şânını ve ününü de yüceltmiştik.

5. Elbette her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır.

6. Gerçekten, her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır.

7-8. Bir işi bitirdiğin zaman, hemen (başka) bir işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.